Tarım ve Ekolojik Çevre

Tebeşir Ağacı çocukları sofralarına gelen yiyeceklerin tohum halinden yetişmesine kadar olan süreci yaşayarak deneyimlerler. Toprağa, suya, ürüne dokunarak üretime katkıda bulunurlar.