tebesir-agaci-toplu-cocuk-gorseli02

TEBEŞİR AĞACINDA EĞİTİM

Okulumuzun temeli, son derece yetenekli ve sürekli yenilenen ekibimiz tarafından kavramsallaştırılarak öğretim programımız oluşturulmuştur. Öğretim programımız, çocuğun her gelişim aşamasında doğal kapasitelerini güçlendirmek için mevcut öğrenme ve öğretme anlayışına uygun hale getirilmiştir.

Çocukarımızı potansiyellerini keşfetmeleri için motive eden, spor, sanat, kültür, ahlaki değerler, sosyal ve çevresel sorumluluklar alanındaki becerilerini geliştiren güvenli bir öğrenme ortamı geliştirmeyi hedefliyoruz.

TEBEŞİR AĞACINDA ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TEMELLİ EĞİTİM YAKLAŞIMI İLE Sosyal, Özgüveni gelişmiş, Yaratıcı, Etkili iletişim kurabilen, Çok Yönlü çocuklar yetiştiriyoruz.  Okulumuzda Çocuğun merkezde olduğu ve oyununun öğretim aracı olarak kullanıldığı Montessori, Reggio Emilia, Çoklu Zeka, High Scope gib eğitim modellerinin, gelişim sürecinde çocuklarımıza faydalı yanarını alıp ülkemiz kültürüne ve eğitim sitemine uyumlandırarak bütünsel bir eğitim yaklaşımını benimsemiştir.

Her gelişim alanı ve sosyal beceri için oluşturulmuş faklı öğrenme ortamlarında, alanlara uygun uyaranlara maruz kalarak gözlemleyerek, deneyimleyerek kalıcı öğrenme gerçekleştiriliyor.

TEBEŞİR AĞACINDA BİR GÜN

Tebeşir Ağacında bir günü beş gelişim alanını destekleyecek aktiviteler ile geçiriyoruz. 

Gün çocuklarımız için sabah jimnastiği ile başlar.

Kahvaltı

Çember saati,

Her sabah günaydınlaşmanın ardından çember saatinde öğretmenlerimiz günü nasıl planladığını çocuklarımıza anlatır. Çocuklarında gün içinde ne yapmak istedikleri sorularak aidiyet duygusu ve birey olarak isteklerini dile getirme becerileri geliştirilir. Gün içinde etkinlik geçişlerinde mutlaka çocuklarımızın isteklerine yer verilir.

Etkinlik Zamanı

Sabah etkinliklerimiz bütünleştirilmiş olarak hareket etkinliği ile başlar, dil etkinliği ile devam eder, sanat etkinliği ile tamamlanır.

Öğle Yemeği

Dinlenme Saati

İkindi Kahvaltısı

Etkinlik Zamanı

Öğleden sonra etkinliklerimiz Fen, Matematik, Erken Okur Yazarlık, Dikkat, Görsel – İşitsel Algı, Kavram eğitimi gibi etkinliklerden bir kaçı ile sürdürülür.

Çember Saati

Gün çember saati ile sonlandırılır. Gün içinde yapılan etkinlikler değerlendirilerek çocukların öğrenme düzeyleri ölçülür.

Tebeşir Ağacında yaz kış bahçede zaman geçirilir. Kış döneminde en az bir etkinlik açık alanda gerçekleştirilir.