Felsefemiz

Tebeşir Ağacı, yurt dışı merkezli metodolojiye, akademik kavramlara, bütünsel gelişim ve değer temelli eğitime kendini adamıştır:

  • Kapsamlı değerlendirme sistemi
  • Holistik yaklaşım
  • Konuşma, düşünce ve eylemlerin bütünlüğü
  • Sorgulamayla öğrenmenin sevgisi
  • Araştırma ve Keşfetme

Toplumsal cinsiyet, yetenek veya ekonomik kökenden bağımsız olarak çocukların kendilerini yönlendiren, yaşam boyu öğrenenler olarak beslendiği, sağlıklı ve destekleyici bir ortam sağlıyoruz.

Okuldaki akademik ve geniş hayatın çok önemli bir yönü, genç yetişkinlerin ahlaki değerler, takım ruhu, uyum yeteneği, birbirlerinin kültürel kökeni ve dinlerini anlamalarını sağlamak için beslenmesidir.